Pòster


Què és un pòster?

El pòster és la presentació gràfica d’un treball acadèmic o científic en què comuniquem una investigació, els resultats d’una recerca, un estudi, un projecte, etc. Es tracta d’un mitjà d’expressió que combina dos tipus d’elements:

  • Visuals: fotos, gràfics, plànols, dibuixos, etc., amb la funció d’il·lustrar i de contribuir a fer comprendre el missatge.
  • Textuals: els textos, que, a més de comunicar, han de funcionar com una imatge, han d’atraure l’atenció i la lectura de l’audiència.
Com ha de ser un pòster?

A l’hora de determinar el contingut del pòster ens anirà bé tenir en compte aspectes com els següents:

  • Hem de procurar que sigui atractiu, llegible, organitzat i concís (concepció del pòster ).
  • Ha de contenir els elements següents i en aquest ordre: títol; autor i centre de procedència; introducció, hipòtesi i objectiu; metodologia; resultats; conclusions, i referències bibliogràfiques (estructura del pòster ).
  • Els textos dels pòsters han de ser concisos, clars i precisos. Un error habitual en els pòsters és voler-hi incloure massa text (característiques textuals ).
  • Els elements formals del pòster ens ajudaran a atreure l’atenció del lector i a comunicar la informació d’una manera més efectiva (el color i les il·lustracions i la tipografia ).

Cal tenir en compte que cada vegada és més freqüent en congressos, seminaris i altres activitats científiques, incloure una sessió de pòsters , en què els participants poden presentar els seus treballs en forma de pòster i poden fer-ne una breu presentació oral .

Guies i recursos