L’argumentació


Quin és l’objectiu?

Una argumentació té com a objectiu fer admetre una conclusió per mitjà de l’exposició consistent d’unes raons o arguments.

Els elements d’una argumentació

Aquests són els elements bàsics que ha de tenir tota argumentació:

 • una tesi o conclusió sobre un tema determinat;
 • un protagonista i un antagonista, és a dir, algú que la defensi i algú que s’hi oposi;
 • uns arguments que la fonamentin, i
 • una realitat compartida, els coneixements comuns o objectes d’acord previs entre les persones, sobre els quals es fonamenta precisament l’acte argumentatiu.

A aquests elements bàsics, cal afegir-hi:

 • els elements lingüístics , que afecten, entre altres aspectes, el lèxic, la cohesió, la coherència, l’ús de verbs com causar, fer, concloure, dir…, l’ús de formes impersonals, la introducció de marques d’ordre, com ara en primer lloc o d’una banda, de l’altra, etc., i
 • els recursos retòrics, com ara l’ús de metàfores, repeticions, paral·lelismes o enumeracions, etc.
Alguns consells per construir un text argumentatiu
 • Cal que estiguem segurs que l’argumentació és necessària.
 • Si es tracta de construir una argumentació com a resposta a una altra, cal que ens assegurem d’haver comprès perfectament la conclusió i els arguments de l’argumentació aliena a fi que la nostra resposta sigui pertinent.
 • Hem de tenir clara la conclusió abans de verbalitzar el text argumentatiu.
 • Cal que trobem arguments forts que defensin la tesi o la conclusió principal, i bona part d’aquests arguments han de ser nostres.
 • Hem d’equilibrar els diversos tipus d’arguments.
 • És recomanable disposar els arguments de manera natural.
 • El text argumentatiu propi ha de mostrar que inicialment no hi ha alternatives millors a les que plantegem; és interessant que provem de preveure la contraargumentació de l’oponent.
 • Els textos argumentatius eficaços solen incorporar, a més de recursos adreçats a demostrar la tesi, recursos adreçats a persuadir.
Guies i recursos
 • Com s’argumenta. Argumenta. Comunicació universitària eficaç. Consul.
 • Llibres sobre aquest tema, disponibles a la Biblioteca.