Redacció de documents


En aquest apartat aprendreu estratègies per redactar diferents tipus de documents en funció de les vostres necessitats.

  • Recursos, eines i reflexions per elaborar el treball final de grau.
  • Tècniques específiques per prendre apunts de manera ràpida i entenedora.
  • Maneres de redactar un currículum i tenir-lo sempre actualitzat.
  • Característiques de les parts bàsiques dels documents que difonen la recerca científica: articles, ressenyes, pòsters, etc.

Sovint hi presentem una síntesi de les diferents unitats del portal Argumenta. Comunicació universitària eficaç , on trobaràs textos i vídeos, directes i amens, que t’ajudaran a aprendre a preparar i redactar diferents tipus de documents propis de l’àmbit universitari i laboral.

Com a document bàsic que recull molts dels aspectes que es tracten aquí, també et recomanem que consultis l’obra següent: Baiget, T., Torres-Salinas, D. Informe APEI sobre publicación en revistas científicas Apei 7. 2013.