La llengua virtual


Què entenem per llengua virtual?

La comunicació mediatitzada per ordinador, és a dir, la comunicació entre internautes o cibernautes, implica una nova manera de comunicar-se. Cal conèixer les característiques pròpies d’aquest tipus de comunicació perquè sigui eficaç i adequada al context virtual.

Així, per exemple, cal seguir unes normes de cortesia per mostrar consideració envers els altres i que, alhora, han de permetre ser ben acollits entre la comunitat internauta. Per exemple, no es pot fer servir emoticones en un missatge de correu electrònic formal.

Què cal tenir en compte en la comuniació virtual?
Els gèneres electrònics

Ens referim a les possibilitats comunicatives de la xarxa, com el bloc , el correu electrònic , el fòrum electrònic i la tertúlia .

Darrerament han anat adquirint una gran importància les denominades xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter…). Cada xarxa social té unes característiques pròpies pel que fa al contingut i a la llargada dels missatges, al sistema de mencions i al destinatari, que cal tenir en compte.