Les xarxes socials a les universitats


Aquest recurs ha estat elaborat pels serveis lingüístics de diverses universitats catalanes, entre els quals hi ha el Servei de Llengües Modernes de la UdG.

Conté criteris lingüístics i recomanacions per als comptes institucionals universitaris a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram, principalment).

Cada xarxa social té unes característiques pròpies pel que fa al contingut i a la llargada del missatge, al sistema de mencions i al destinatari. Tanmateix, en tots els casos es tracta de comptes relacionats amb les universitats de parla catalana, és a dir, de caràcter institucional. D’aquí ve la importància d’establir uns criteris de redacció per a aquest tipus de publicacions.

Les recomanacions estan dividides en set apartats: to i registre, estil de redacció, llengua de les publicacions, tractament personal, correcció gramatical i ortogràfica, puntuació i recursos tipogràfics. D’entrada, totes les indicacions s’apliquen als continguts de la majoria de xarxes socials, excepte que s’especifiqui el contrari.