Guia per a un ús igualitari del llenguatge


Aquesta guia recull un seguit de criteris per redactar textos igualitaris en català, que permeten la visibilització equitativa entre homes i dones en els documents de la Universitat. Així, hi podeu trobar recomanacions sobre l’ús de diverses estratègies lingüístiques que inclouen homes i dones, i també propostes d’ús de les dobles formes per visibilitzar les dones en el discurs.

S’hi recullen exemples d’usos correctes i incorrectes (Hem de dir: / En comptes de:); d’usos preferibles i no recomanats (Proposem: / En comptes de:), i d’usos que produeixen significats diferents (≠). A més, es fa referència als límits d’aplicació dels recursos descrits: ús abusiu, canvi de significat, manca de claredat, etc.

La guia s’organitza en tres parts: la primera tracta els casos en què ens referim a persones determinades; la segona recull els recursos de què disposem quan ens referim a persones indeterminades, i la tercera part presenta algunes consideracions i recomanacions sobre aspectes no estrictament lingüístics.

Descarrega’t la guia completa o consulta-la directament.