Nomenclàtor


Òrgans de govern / Governing bodies / Órganos de gobierno
CatalàAnglèsCastellà
RectoratRectorateRectorado
Rector -aRectorRector -a
Adjunt -a al rector -a per al CampusDeputy to the Rector for the CampusesAdjunto -a al rector -a para el Campus
Delegat -ada del rector -a per a la Igualtat de GènereRector’s delegate for Gender EqualityDelegado -a del rector -a para la Igualdad de Género
Delegat -ada del rector -a per a les Infraestructures i els Serveis Tècnics de RecercaRector’s delegate for Infraestructure and Research Technical ServicesDelegado -a del rector -a para las Infraestructuras y los Servicios Técnicos de Investigación
Delegat -ada del rector per al Territori i SostenibilitatRector’s delegate for Territory and SustainabilityDelegado -a del rector -a para el Territorio y Sostenibilidad
Delegat -ada del rector -a per als Màsters InternacionalsRector’s delegate for International Master’s ProgrammesDelegado -a del rector -a para los Másteres Internacionales
Vicerectorats / vicerectorsVicerectorates / Vice-RectorsVicerrectorados / vicerrectores
Vicerectorat / vicerector -a de ComunicacióVice-Rectorate / Vice-Rector for CommunicationVicerrectorado / vicerrector -a de Comunicación
Vicerectorat / vicerector -a de Recerca i Transferència de ConeixementVice-Rectorate / Vice-Rector for Research and Knowledge TransferVicerrectorado / vicerrector -a de Investigación y Transferencia de Conocimiento
Vicerectorat / vicerector -a de Qualitat i TransparènciaVice-Rectorate / Vice-Rector for Quality and TransparencyVicerrectorado / vicerrector -a de Calidad y Transparencia
Vicerectorat / vicerector -a de PersonalVice-Rectorate / Vice-Rector for Staff ManagementVicerrectorado / vicerrector -a de Personal
Vicerectorat / vicerector -a de Docència i Planificació AcadèmicaVice-Rectorate / Vice-Rector for Teaching and Academic PlanningVicerrectorado / vicerrector -a de Docencia y Planificación Académica
Vicerectorat / vicerector -a d’Estudiantat, Mobilitat i OcupacióVice-Rectorate / Vice-Rector for Students, Mobility and EmploymentVicerrectorado / vicerrector -a de Estudiantado, Movilidad y Empleo
Vicerectorat / vicerector -a de Territori i Compromís SocialVice-Rectorate / Vice-Rector for Territory and Social CommitmentVicerrectorado / vicerrector -a de Territorio y Compromiso Social
Vicerectorat / vicerector -a de Projectes Estratègics i InternacionalitzacióVice-Rectorate / Vice-Rector for Strategic Projects and InternationalisationVicerrectorado / vicerrector -a de Proyectos Estratégicos e Internacionalización
Vicerectorat / vicerector -a de Campus SostenibleVice-Rectorate / Vice-Rector for Sustainable CampusesVicerrectorado / vicerrector -a de Campus Sostenible
Secretaria GeneralOffice of the General SecretarySecretaría general
Secretari -ària generalSecretary-GeneralSecretario -a general
GerènciaGeneral Manager’s OfficeGerencia
Gerent -aGeneral ManagerGerente -a
Vicegerent -a d’EconomiaDeputy General Manager for EconomicsVicegerente -a de Economía
Vicegerent -a d’OrganitzacióDeputy General Manager for OrganizationVicegerente -a de Organización
Consell de DireccióExecutive CouncilConsejo de Dirección
Consell de GovernGoverning CouncilConsejo de Gobierno
Consell SocialBoard of TrusteesConsejo Social
ClaustreUniversity SenateClaustro
Síndic -a de la UdGUdG OmbudspersonSíndico -a de la UdG
Facultats i escoles / Faculties and schools / Facultades y escuelas
CatalàAnglèsCastellà
Escola de DoctoratSchool of Doctoral StudiesEscuela de Doctorado
Escola Politècnica SuperiorPolytechnic SchoolEscuela Politécnica Superior
Facultat d’Educació i PsicologiaFaculty of Education and PsychologyFacultad de Educación y Psicología
Facultat d’InfermeriaFaculty of NursingFacultad de Enfermería
Facultat de CiènciesFaculty of ScienceFacultad de Ciencias
Facultat de Ciències Econòmiques i EmpresarialsFaculty of Business and Economic SciencesFacultat de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultat de DretFaculty of LawFacultad de Derecho
Facultat de LletresFaculty of ArtsFacultad de Letras
Facultat de MedicinaFaculty of MedicineFacultad de Medicina
Facultat de TurismeFaculty of TourismFacultad de Turismo
Escoles adscrites i vinculades / Associate and affiliated schools / Escuelas adscritas y vinculadas
CatalàAnglèsCastellà
Centre d’Estudis de PostgrauCentre for Postgraduate StudiesCentro de Estudios de Postgrado
Escola Universitària de la Salut i l’EsportUniversity School of Health and SportEscuela Universitaria de la Salud y el Deporte
Escola Universitària de Turisme CETACETA School of TourismEscuela Universitaria de Turismo CETA
Escola Universitària de Turisme EuroaulaEuroaula School of TourismEscuela Universitaria de Turismo Euroaula
Escola Universitària de Turisme Sant Pol de MarUniversity College of Hospitality Management and Culinary Arts Sant Pol de Mar (EUHT STPol)Escuela Universitaria de Turismo Sant Pol de Mar
Escola Universitària ERAMERAM University SchoolEscuela Universitaria ERAM
Escola Universitària Formatic BarcelonaFormatic BARCELONA School for Higher University StudiesEscuela Universitaria Formatic Barcelona
Escola Universitària MediterraniUniversity School MediterraniEscuela Universitaria Mediterrani
Departaments / Departments / Departamentos
CatalàAnglèsCastellà
Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la ConstruccióDepartment of Architecture and Construction EngineeringDepartamento de Arquitectura e Ingeniería de la Construcción
Departament d’Arquitectura i Tecnologia de ComputadorsDepartment of Computer Architecture and TechnologyDepartamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores
Departament d’EconomiaDepartment of EconomicsDepartamento de Economía
Departament d’EmpresaDepartment of Business StudiesDepartamento de Empresa
Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i AutomàticaDepartament of Electrical, Electronic and Automatic EngineeringDepartamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática
Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció IndustrialDepartament of Mechanical Engineering and Industrial ConstructionDepartament de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial
Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia AgroalimentàriaDepartment of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood TechnologyDepartament de Ingeniería Química, Agraria y Tecnología Agroalimentaria
Departament d’Història i Història de l’ArtDepartment of History and History of ArtDepartamento de Historia e Historia del Arte
Departament d’InfermeriaDepartment of NursingDepartamento de Enfermería
Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada i EstadísticaDepartment of Computer Science, Applied Mathematics and StatisticsDepartamento de Informática y Matemática Aplicada y Estadística
Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de ProducteDepartment of Business Adminitration, Management and Product DesignDepartament de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de Producto
Departament de BiologiaDepartment of BiologyDepartamento de Biología
Departament de Ciències AmbientalsDepartment of Environmental SciencesDepartamento de Ciencias Ambientales
Departament de Ciències MèdiquesDepartment of Medical ScienceDepartamento de Ciencias Médicas
Departament de Didàctiques EspecífiquesDepartment of Subject-Specific EducationDepartamento de Didácticas Específicas
Departament de Dret PrivatDepartment of Private LawDepartamento de Derecho Privado
Departament de Dret PúblicDepartment of Public LawDepartamento de Derecho Público
Departament de Filologia i ComunicacióDepartment of Philology and CommunicationDepartamento de Filología y Comunicación
Departament de FilosofiaDepartment of PhilosophyDepartamento de Filosofía
Departament de FísicaDepartment of PhysicsDepartamento de Física
Departament de GeografiaDepartment of GeographyDepartamento de Geografía
Departament de PedagogiaDepartment of EducationDepartamento de Pedagogía
Departament de PsicologiaDepartment of PsychologyDepartamento de Psicología
Departament de QuímicaDepartment of ChemistryDepartamento de Química
Instituts / Institutes / Institutos
CatalàAnglèsCastellà
Institut d’Ecologia AquàticaInstitute of Aquatic EcologyInstituto de Ecología Acuática
Institut d’Informatica i AplicacionsInstitute of Informatics and ApplicationsInstituto de Informática y Aplicaciones
Institut de Dret Privat Europeu i ComparatInstitute of European and Comparative Private LawInstituto de Derecho Privado Europeo y Comparado
Institut de Llengua i Cultura CatalanesInstitute of Catalan Language and CultureInstituto de Lengua y Cultura Catalanas
Institut de Medi AmbientInstitute of the EnvironmentInstituto de Medio Ambiente
Institut de Química Computacional i CatàlisiInstitute of Computational Chemistry and CatalysisInstituto de Química Computacional y Catálisis
Institut de Recerca EducativaInstitute of Educational ResearchInstituto de Investigación Educativa
Institut de Recerca en Turisme (INSETUR)Institute of Tourism Studies (INSETUR)Instituto de Investigación en Turismo (INSETUR)
Institut de Recerca en Visió per Computador i Robòtica (ViCOROB)Institute of Computer Vision and Robotics Research (ViCOROB)Instituto de Investigación en Visión por Computador y Robótica (ViCOROB)
Institut de Recerca HistòricaInstitute of Historical ResearchInstituto de Investigación Histórica
Institut de Recerca sobre Qualitat de VidaQuality of Life Research InstituteInstituto de Investigación sobre Calidad de Vida
Institut de Tecnologia AgroalimentàriaInstitute of Food and Agricultural TechnologyInstituto de Tecnología Agroalimentaria
Càtedres / Chairs / Cátedras
CatalàAnglèsCastellà
Càtedra Bellapart d’Estructures Lleugeres i VidreBellapart Chair of Lightweight Structures and GlassCátedra Bellapart de Estructuras Ligeras y Vidrio
Càtedra Cambra de l’Empresa FamiliarChamber of Commerce Chair of Family EnterprisesCátedra Cámara de la Empresa Familiar
Càtedra Climent GuitartCliment Guitart ChairCátedra Climent Guitart
Càtedra DataViz, Visualització de Dades i SocietatDataViz, Data Visualisation and Society ChairCátedra DataViz, Visualización de Datos y Sociedad
Càtedra d’Aigua, Natura i BenestarChair of Water, Nature and WellnessCátedra de Agua, Naturaleza y Bienestar
Càtedra d’Art i Cultura ContemporanisChair of Contemporary Art and CultureCátedra de Arte y Cultura Contemporáneos
Càtedra d’Ecosistemes Litorals MediterranisChair of Mediterranean Coastal EcosystemsCátedra de Ecosistemas Litorales Mediterráneos
Càtedra d’Educació de l’Espectre AutistaChair of Autism Spectrum EducationCátedra de Educación del Espectro Autista
Càtedra d’Esport i Educació FísicaChair of Sport and Physical EducationCátedra de Deporte y Educación Física
Càtedra d’Estudis del SuroChair of Cork StudiesCátedra de Estudios del Corcho
Càtedra d’Estudis MarítimsChair of Maritime StudiesCátedra de Estudios Marítimos
Càtedra d’Immigració, Drets i CiutadaniaChair of Immigration, Rights and CitizenshipCátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía
Càtedra d’Oceans i Salut HumanaChair of Oceans and Human HealthCátedra de Océanos y Salud Humana
Càtedra de Ciències i Humanitats Doctor BofillDoctor Bofill Chair of Sciences and HumanitiesCátedra de Ciencias y Humanidades Doctor Bofill
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació DigitalChair of Scientific Culture and Digital CommunicationCátedra de Cultura Científica y Comunicación Digital
Càtedra de Cultura JurídicaChair of Legal CultureCátedra de Cultura Jurídica
Càtedra de Didàctica de les Matemàtiques M. Antònia CanalsM. Antònia Canals Chair of Mathematics EducationCátedra de Didáctica de las Matemáticas M. Antònia Canals
Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge – Sant AntoniCalonge-Sant Antoni Chair of Gastronomy, Culture and TourismCátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo Calonge – Sant Antoni
Càtedra de Geografia i Pensament TerritorialChair of Geography and Territorial ThinkingCátedra de Geografía y Pensamiento Territorial
Càtedra de Malalties CardiovascularsChair of Cardiovascular DiseasesCátedra de Enfermedades Cardiovasculares
Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació ClínicaChair of Mountain and Wilderness Medicine and Clinical SimulationCátedra de Medicina de Montaña y del Medio Natural y Simulación Clínica
Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de ClimentMaria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent Chair of Literary HeritageCátedra de Patrimonio Literario Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
Càtedra de Processos Industrials SosteniblesChair of Sustainable Industrial ProcessesCátedra de Procesos Industriales Sostenibles
Càtedra de Promoció de la SalutChair of Health PromotionCátedra de Promoción de la Salud
Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona – Can TronaUniversity of Girona-Can Trona Chair of Pedagogical RenewalCátedra de Renovación Pedagógica de la Universitat de Girona – Can Trona
Càtedra de Responsabilitat Social i SostenibilitatChair of Social Responsibility and SustainabilityCátedra de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Càtedra de Seguretat i Salut en el TreballChair of Occupational Safety and HealthCátedra de Seguridad y Salud en el Trabajo
Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de RomàNarcís Fages de Romà Chair of Viticulture and OenologyCátedra de Viticultura y Enología Narcís Fages de Romà
Càtedra del BoscForest ChairCátedra del Bosque
Càtedra del Vi i Oli de l’EmpordàChair of Empordà Wine and Olive OilCátedra del Vino y Aceite del Empordà
Càtedra Ferrater Mora de Pensament ContemporaniFerrater Mora Chair of Contemporany ThoughtCátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo
Càtedra FPdGi de Joves EmprenedorsPrincess of Girona Foundation Chair of Young EntrepreneursCátedra FPdGi de Jóvenes Emprendedores
Càtedra Girona Smart CityGirona Smart City ChairCátedra Girona Smart City
Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Revistes en CatalàHipòlit Nadal i Mallol Chair of Magazines in CatalanCátedra Hipòlit Nadal i Mallol de Revistas en Catalán
Càtedra Joan Vinyoli de Poesia ContemporàniaJoan Vinyoli Chair of Contemporany PoetryCátedra Joan Vinyoli de Poesía Contemporánea
Càtedra Josep Pla de Literatura i PeriodismeJosep Pla Chair of Literature and JournalismCátedra Josep Pla de Literatura y Periodismo
Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la MatemàticaLluís Santaló Chair of Applied MathematicsCátedra Lluís Santaló de Aplicaciones de la Matemática
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit RuralMartí Casals Chair of Rural Medicine and HealthCátedra Marí Casals de Medicina y Salud en el Ámbito rural
Càtedra Moviment i LlenguatgesMovement and Languages ChairCátedra Movimiento y Lenguajes
Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni ArqueològicRoses Chair of Archaeology and Archaeological HeritageCátedra Roses de Arqueología y Patrimonio Arqueológico
Càtedra Tekhné de Pensament, Tecnologia i Aprenentatge CreatiuTekhné Chair of Creative Thinking, Technology and LearningCátedra Tekhné de Pensamiento, Tecnología y Aprendizaje Creativo
Càtedra Tom SharpeTom Sharpe ChairCátedra Tom Sharpe
Càtedra UNESCO de Desenvolupament Humà SostenibleUNESCO Chair of Sustainable Human DevelopmentCátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible
Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i CooperacióUNESCO Chair of Cultural Policies and CooperationCátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación
Càtedra Víctor Català d’Estudis sobre el ModernismeVíctor Català Chair of Modernist StudiesCátedra Víctor Català de Estudios sobre el Modernismo
Càtedra Walter Benjamín, Memòria i ExiliWalter Benjamin Chair of Memory and ExileCátedra Walter Benjamín, Memoria y Exilio
Fundacions / Foundations / Fundaciones
CatalàAnglèsCastellà
Fundació Universitat de Girona: Innovació i FormacióUniversity of Girona Foundation: Innovation and TrainingFundación Universidad de Girona: Innovación y Formación
Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur“Girona, University and Future” Private FoundationFundación Privada: Girona, Universidad y Futuro
Fundació Privada: Parc Científic i TecnològicScience and Technology Park Private FoundationFundación Privada: Parque Científico y Tecnológico
Centres de recerca participats / Research partnerships / Centros de investigación participados
CatalàAnglèsCastellà
Centre de Genètica CardiovascularCentre for Cardiovascular GeneticsCentro de Genética Cardiovascular
Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA-UdG)Centre for New Food Technologies and Processes (CENTA-UdG)Centro de Nuevas Tecnologías y Procesos Alimentarios (CENTA-UdG)
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)Catalan Institute for Water Research (ICRA)Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)Catalan Institute for Cultural Heritage Research (ICRPC)Instituto Catalán de Investigación del Patrimonio Cultural (ICRPC)
Altres centres de recerca / Other research centres / Otros centros de investigación
CatalàAnglèsCastellà
Campus Agroalimentari de GironaAgrifood Campus of GironaCampus Agroalimentario de Girona
Centre d’Estudis Avançats del Procés i de la JustíciaCentre for Advanced Studies on Process and JusticeCentro de Estudios Avanzados del Proceso y de la Justicia
Centre d’Innovació en Gastronomia de Girona d’El Celler de Can RocaEl Celler de Can Roca Centre for Gastronomic InnovationCentro de Innovación en Gastronomía de Girona de El Celler de Can Roca
Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions PúbliquesCentre for Innovation and Management of Public AdministrationsCentro de Innovación y Gestión de las Administraciones Públicas
Centre de Documentació EuropeaCentre for European DocumentationCentro de Documentación Europea
Europa Direct GironaEurope Direct GironaEuropa Direct Girona
Gabinet d’Assessorament Lingüístic per a la ImmigracióOffice of Language Consultancy for ImmigrationGabinete de Asesoramiento Lingüístico para la Inmigración
Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola (GAMAR)Materials and Research Centre for Mathematics in School (GAMAR)Gabinete de Materiales y de Investigación para la Matemática en la Escuela (GAMAR)
Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdiBGi)Girona Biomedical Research Institute (IdiBGi)Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IdiBGi)
Laboratori de Desenvolupament Humà (Lab-DH)Human Development Laboratory (Lab-DH)Laboratorio de Desarrollo Humano (Lab-DH)
Observatori d’Escacs i EducacióObservatory of Chess and EducationObservatorio de Ajedrez y Educación
Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i SociosanitàriaObservatory for Applied Ethics in Social, Psychoeducational and Healthcare ActionObservatorio de Ética Aplicada a la Acción Social, Psicoeducativa y Sociosanitaria
Observatori d’Ètica en Intel·ligència ArtificialCatalan Observatory for Ethics in Artificial IntelligenceObservatorio de Ética en Inteligencia Artificial
Observatori de les Llengües d’Europa i de la MediterràniaObservatory of European and Mediterranean LanguagesObservatorio de las Lenguas de Europa y de la Mediterránea
UdiGitalEduUdiGitalEduUdiGitalEdu
Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica (ViRVIG)Visualisation, Virtual Reality and Graphical Interaction (ViRVIG)Visualización, Realidad Virtual e Interacción Gráfica (ViRVIG)
Serveis / Services / Servicios
CatalàAnglèsCastellà
Àrea de Comunicació i Relacions InstitucionalsArea of Communication and Institutional RelationsÁrea de Comunicación y Relaciones Institucionales
Assessoria JurídicaLegal Advisory OfficeAsesoría Jurídica
BibliotecaLibraryBiblioteca
Biblioteca – Unitat Barri VellBarri Vell LibraryBiblioteca – Unidad del Casco Antiguo
Biblioteca – Unitat CentreCentre LibraryBiblioteca – Unidad de Centre
Biblioteca – Unitat MontiliviMontilivi LibraryBiblioteca – Unidad de Montilivi
Gabinet de Planificació i AvaluacióPlanning and Assessment OfficeGabinete de Planificación y Evaluación
GerènciaGeneral Manager’s OfficeGerencia
Gestió Documental, Arxiu i RegistreDocumental Management, Archive and RegistryGestión Documental, Archivo y Registro
Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach – Servei d’Aprenentatge i Innovació Docent (ICE-SAID)Josep Pallach Institute of Education Sciences – Learning and Teaching Innovation Service (ICE-SAID)Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach – Servicio de Aprendizaje e Innovación Docente (ICE-SAID)
Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT)Office of Research and Technology Transfer (OITT)Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (OITT)
Oficina Internacional (OI)International Office (OI)Oficina Internacional (OI)
Oficina de Salut LaboralOccupational Health and Safety DepartmentOficina de Salud Laboral
Servei d’Economia, Patrimoni i ContractacióFinance, Assets and Procurement ServiceServicio de Economía, Patrimonio y Contratación
Servei d’EsportsSports ServiceServicio de Deportes
Servei d’Oficina Tècnica i MantenimentTechnical Assistance and Maintenance ServiceServicio de Oficina Técnica y Mantenimiento
Servei de Gestió Acadèmica i EstudiantsAcademic and Student Administration ServiceServicio de Gestión Académica y Estudiantes
Servei de Recursos HumansHuman Resources ServiceServicio de Recursos Humanos
Servei de PublicacionsPublishing ServiceServicio de Publicaciones
Servei InformàticComputer ServiceServicio Informático
Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE)Geographic Information Systems and Remote Sensing Service (SIGTE)Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE)
Serveis Tècnics de RecercaResearch Technical ServicesServicios Técnicos de Investigación
Unitat de Compromís Social i Orientació Professional Social Commitment and Professional Guidance UnitUnidad de Compromiso Social y Orientación Profesional