20 recomanacions per redactar bé


La guia 20 recomanacions per redactar bé que presentem aquí pretén ser una guia breu i senzilla amb indicacions clares que ajudin a millorar la qualitat dels textos que es redacten a la Universitat.

La guia ha estat elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats i s’ha redactat a partir d’errors detectats en les pàgines web de les universitats que han participat en el projecte.

Al final del document, hem recollit les adreces de diferents recursos que poden ser útils per solucionar alguns dels problemes que s’hi tracten, recursos que trobaràs al Babel.