Història de l’Art


Per escriure i comunicar en l’àmbit de la història de l’art cal fer servir un llenguatge d’especialitat diferent del d’altres disciplines:

 • Creus que és fàcil explicar amb el llenguatge verbal obres creades en altres llenguatges?
 • ¿Saps com anar més enllà de comunicar les impressions subjectives  després de l’observació d’una obra artística i arribar a escriure críticament i emetre judicis de valor fonamentats?
 • Saps modular el grau i les formes de presència de l’emissor  en el text?
 • Ets conscient de la importància d’expressar-te en història de l’art fent servir amb correcció la terminologia  específica de la disciplina?
 • ¿Ets conscient de la necessitat de conèixer els criteris per a la citació i la referenciació  que se solen utilitzar en escriure textos en la teva comunitat discursiva? Sabries com referenciar una obra que has vist en una exposició ?
 • Saps descriure  un objecte artístic? Tens els recursos lingüístics adequats per poder fer una anàlisi formal d’una obra d’art?
 • Tens la competència lingüística per poder fer una anàlisi estilística  d’una obra d’art? Saps comparar amb riquesa de matisos i subtilitat dues realitats més o menys semblants?
 • Saps narrar  la història o el procés de creació d’un objecte artístic?
 • Saps redactar la biografia d’un artista? Saps posar en relació una obra d’art amb el seu creador?
 • Saps prendre notes  quan observes un objecte artístic?
 • Saps com referir-te a les tendències, als estils, als gèneres, als corrents artístics?
 • ¿Tens els recursos lingüístics i comunicatius adequats per relacionar una obra d’art amb aspectes artístics, socials, polítics, econòmics d’un determinat moment històric?
 • Saps argumentar  sobre tècniques artístiques o sobre el significat històric d’artistes i obres?
 • Saps escriure un article  o una ressenya  sobre la teva disciplina?
 • Saps presentar oralment  els resultats de la teva recerca?

Et recomanem, si vols més informació sobre la comunicació en la disciplina de la història de l’art, recursos a la xarxa com Writing About Art, de Marjorie Munsterberg. Al web Aprendre llengües (E. Serra), d’altra banda, hi pots trobar un recull de recursos que et poden ajudar a comunicar millor la història de l’art.