Psicologia


La comunicació en l’àmbit de la psicologia implica l’ús d’un llenguatge especialitzat propi i d’unes convencions específiques:

  • Saps distingir els gèneres de discurs  més habituals en l’àmbit de la psicologia i les seves característiques  estructurals i lingüístiques?
  • Saps fer un informe experimental ? Saps com recollir les evidències empíriques ? Saps comunicar amb els mitjans adequats els resultats d’una recerca?
  • Saps fer una anàlisi crítica  de la literatura existent sobre un tema en psicologia?
  • Saps elaborar un pòster , una ressenya , una proposta de recerca en aquesta disciplina?
  • Saps veure fins a quin punt l’experiència personal pot servir d’argument en els teus textos acadèmics?
  • Tens l’utillatge lingüístic per explicar descriure els comportaments humans
  • Tens coneixement de les convencions que regeixen els escrits científics en psicologia i dels recursos terminològics  de què pots disposar per comunicar amb qualitat?
  • Saps ajustar els teus textos al format internacional APA  (de l’American Psychological Association )? 
  • Tens coneixement de recursos per poder dominar la terminologia específica de la psicologia? Saps que el TERMCAT  té informació d’obres de terminologia en aquesta disciplina (psicoanàlisi, psicologia clínica, psicologia i drogues, psicologia jurídica, psicologia social, psicologia de l’educació, psicologia de l’esport, etc.).

Et recomanem, per introduir-te en la comunicació en l’àmbit de la psicologia: