Com preparar una entrevista de feina


Per mitjà de les entrevistes de feina , les empreses o els ocupadors pretenen determinar si el perfil d’un candidat és adequat a un determinat lloc de treball. Els entrevistadors aprofiten les entrevistes per completar la informació del currículum que han rebut; contrastar els resultats de les proves psicotècniques (si se n’han programat); obtenir informació sobre la personalitat, motivació i actituds del candidat, i posar a prova les habilitats relacionals de la persona a qui entrevisten.

Quina finalitat té per al candidat?

La finalitat de l’entrevista per al candidat és aconseguir una feina. No obstant això, és bo que en pugui treure el màxim profit pel que fa als aspectes següents: informació sobre les característiques de l’organització, la feina, la remuneració, l’equip de treball, etc.; coneixement sobre un sector econòmic; definició de les necessitats del mercat; entrenament per a les ocupacions diana; valoració del currículum i grau d’ocupabilitat, etc.

Tenint en compte, doncs, la importància de l’entrevista per al candidat, convé que aquest conegui àmpliament com s’estructuren (fase inicial , fase d’interrogatori i fase de tancament ) i què ha de fer per afrontar-les .

Aspectes comunicatius

En la imatge que el candidat projecta en una entrevista, hi intervenen elements relacionats tant amb la comunicació verbal  com amb la comunicació no verbal . Sembla que l’impacte que té la comunicació verbal s’emporta només un 10 %, mentre que la comunicació no verbal s’emporta el 90 % restant.

Hi ha unes quantes consignes que val la pena seguir a l’hora de fer ús de la paraula:

 • Parlar en clau de present.
 • Evitar l’ús de paraules amb càrrega negativa.
 • Utilitzar un llenguatge estàndard i natural.
 • No reaccionar de manera agressiva a les provocacions de l’entrevistador.
 • Preparar el perquè dels diversos aspectes del currículum personal.
 • Pensar i saber expressar idees de futur a mitjà termini.
 • Centrar-se en les preguntes i no allargar-se en les respostes.
 • Evitar parlar d’idees o creences personals.
 • Ser coherent amb allò que es diu al currículum.
 • No interrompre l’entrevistador.
 • Intentar esbrinar més detalls sobre el procés de selecció i l’empresa.

Quant a la comunicació no verbal, cal tenir una especial cura amb la imatge personal i amb aquells elements que, sense voler, aporten informació personal a l’entrevistador: la postura, els gestos, la mirada i la veu.

Guies i recursos