Com preparar materials de suport a una presentació


Les presentacions visuals  són una manera eficaç de donar a conèixer a un auditori els continguts d’una exposició i fer entendre els conceptes complexos. Actualment, el mètode més utilitzat és la projecció de diapositives elaborades amb un programa tipus PowerPoint o OpenOffice a través d’un projector connectat a l’ordinador.

Les diapositives —que poden incloure textos, gràfics, esquemes, fotografies i fins i tot efectes animats— han de reforçar els punts principals de l’exposició. 

Consells per elaborar materials eficaços
  • Cada diapositiva ha de presentar una sola idea (no més de sis línies de sis paraules cadascuna).
  • Les frases han ser simples, concises i expressives. Cal evitar la sintaxi complexa i procurar que resultin llegibles: les idees han de fluir seguint un ordre lògic.
  • Cal destacar la idea principal i evitar les que són irrellevants. S’han d’eliminar tots els detalls superflus i s’ha d’evitar incloure informació excessiva, que confondria l’audiència.
  • Les lletres han de ser clares, grans i llegibles.
  • Amb la inclusió d’elements audiovisuals (fotografies, so, vídeo…) s’aconsegueix cridar l’atenció, però cal evitar sobrecarregar la presentació amb elements superflus que distreguin.
  • Cal organitzar les diapositives en una estructura lògica i decidir un itinerari expositiu.
  • Convé evitar les composicions atapeïdes d’informació: són pesades, cansen el lector i poques vegades s’acaben de llegir completament.
  • Cal procurar mantenir la unitat de format, color i estil.
  • Un cop executat el programa de presentacions, el ponent indica els diferents punts de l’exposició amb la busca del ratolí, sempre procurant no donar l’esquena al públic.