Francès


Diccionaris

A la Biblioteca pots trobar tot tipus de diccionaris de francès

Tingues en compte que els diccionaris poden ser en format electrònic o en paper. Si són electrònics els pots consultar directament des de qualsevol ordinador de la xarxa UdG. Si són en paper, és important que en seleccionar el document et fixis bé en quina seu es troba: Montilivi, Barri Vell o Centre. Recorda que aquest material és exclòs de préstec.

Gramàtiques

A la Biblioteca pots trobar gramàtiques, llibres i exercicis.

Tingues en compte que poden ser en format electrònic o en paper. Si són electrònics els pots consultar directament des de qualsevol ordinador de la xarxa UdG. Si són en paper, és important que en seleccionar el document et fixis bé en quina seu es troba: Montilivi, Barri Vell o Centre. Recorda que aquest material és exclòs de préstec.

Exàmens oficials

Consulta aquí l’oferta d’exàmens oficials que ofereix la Universitat de Girona.