Català


A1
A2
B1
B2

C1 i C1 PDI
  • Argumenta. Per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l’àmbit acadèmic i professional. Producte interuniversitari.
  • COM comunicar. La comunicació en les presentacions orals. Producte interuniversitari.
  • Parla.cat. Nivells Suficiència 1, Suficiència 2 i Suficiència 3.
  • Itineraris d’aprenentatge de la Direcció General de Política Lingüística.
  • Taller repàs pràctic de llengua de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona.
  • Curs de llengua catalana. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

C2
Jurídic

Diccionaris

A la Biblioteca pots trobar tots tipus de diccionaris de català 

Tingues en compte que els diccionaris poden ser en format electrònic o en paper. Si són electrònics els pots consultar directament des de qualsevol ordinador de la xarxa UdG. Si són en paper, és important que en seleccionar el document et fixis bé en quina seu es troba: Montilivi, Barri Vell o Emili Grahit. Recorda que aquest material és exclòs de préstec.

Gramàtiques

A la Biblioteca pots trobar gramàtiques i llibres d’exercicis.

Tingues en compte que poden ser en format electrònic o en paper. Si són electrònics els pots consultar directament des de qualsevol ordinador de la xarxa UdG. Si són en paper, és important que en seleccionar el document et fixis bé en quina seu es troba: Montilivi, Barri Vell o Centre. Recorda que aquest material és exclòs de préstec.

Exàmens oficials

Consulta aquí l’oferta d’exàmens oficials que ofereix la Universitat de Girona.