Alemany


Els enllaços que trobaràs en cada un dels diferents nivells no corresponen a itineraris que completen un curs de llengua alemanya, sinó que el que t’oferim és un seguit de recursos i materials adequats per treballar diferents aspectes de la llengua i diferents habilitats d’acord amb cada un dels nivells del Marc comú europeu.   

Diccionaris

A la Biblioteca pots trobar tot tipus de diccionaris d’alemany. Tingues en compte que els diccionaris poden ser en format electrònic o en paper. Si són electrònics els pots consultar directament des de qualsevol ordinador de la xarxa UdG. Si són en paper, és important que en seleccionar el document et fixis bé en quina seu es troba: Montilivi, Barri Vell o Centre. Recorda que aquest material és exclòs de préstec.

Gramàtiques

A la Biblioteca pots trobar gramàtiques, llibres i exercicis. Tingues en compte que poden ser en format electrònic o en paper. Si són electrònics els pots consultar directament des de qualsevol ordinador de la xarxa UdG. Si són en paper, és important que en seleccionar el document et fixis bé en quina seu es troba: Montilivi, Barri Vell o Centre. Recorda que aquest material és exclòs de préstec.

Exàmens oficials

Consulta aquí l’oferta d’exàmens oficials que ofereix la Universitat de Girona.

Altres recursos
Zum Hören – per escoltar