Prevenció del plagi


El plagi acadèmic ha estat definit per Irving Hexam a l’article Academia Plagiarism Defined com “l’intent deliberat d’enganyar el lector amb l’apropiació d’idees i paraules d’altres”. És per aquest motiu que també es parla d’engany acadèmic. La Llei de propietat intel·lectual també és molt clara respecte del que anomena ús de materials aliens .

El mateix autor estableix que el plagi acadèmic ocorre quan s’utilitzen més de quatre paraules d’una font sense utilitzar les cometes i sense la referència precisa a la font original.

La referència a la font original es pot fer amb notes, citacions o referències bibliogràfiques.

Consulta la unitat La prevenció del plagi d’Argumenta. Comunicació universitària eficaç.