Drets d’autor i propietat intel·lectual


Al nostre país els drets de l’autor sobre la seva obra estan protegits amb la Llei 21/2014, de 4 de novembre .

La Biblioteca ofereix un servei d’assessorament als autors sobre aquest tema. Pots consultar la pàgina web de suport o adreçar-te personalment a qualsevol dels taulells d’informació.